Nama File/Folder Ukuran File Tanggal Upload
  PRODI S1 ILMU KOMPUTASI  
  NILAI UTS SEMESTER GANJIL T.A 2014-2015  
  DATA MINING IKG3N3  
  KLS IK-35-GAB 01-02.pdf427.44 KB07/09/2018
  KOMPUTASI FINANSIAL IKG4O3  
  KOMPUTASI FINANSIAL  
  IK-35-GAB01.pdf1.06 MB07/09/2018
  IK-35-GAB02.pdf555.83 KB07/09/2018
  IK-35-GAB01.pdf1.06 MB07/09/2018
  IK-35-GAB02.pdf555.83 KB07/09/2018
  KOMPUTASI NUMERIK IKG2E3  
  OPTIMASI DAN KONTROL IKG3M3  
  KLS IK-36-GAB.pdf578.08 KB07/09/2018
  PEMODELAN STOKASTIK IKG3F3  
  KLS IK-36-01.pdf301.05 KB07/09/2018
  KLS IK-36-02.pdf289.87 KB07/09/2018
  KLS IK-36-03.pdf249.27 KB07/09/2018
  KLS IK-36-04.pdf144.45 KB07/09/2018
  KLS IK-37-01.pdf418.04 KB07/09/2018
  KLS IK-37-02.pdf420.36 KB07/09/2018
  KLS IK-37-03.pdf427.98 KB07/09/2018
  KLS IK-37-04.pdf365.12 KB07/09/2018
  OPTIMASI DAN KONTROL IKG3M3  
  KLS IK-36-GAB.pdf578.08 KB07/09/2018
  ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER  
  IK-37-01.pdf975.61 KB07/09/2018
  IK-37-02.pdf1.35 MB07/09/2018
  IK-37-03.pdf996.97 KB07/09/2018
  IK-37-04.pdf1.17 MB07/09/2018
  PEMODELAN STOKASTIK IKG3F3  
  KLS IK-36-01.pdf301.05 KB07/09/2018
  KLS IK-36-02.pdf289.87 KB07/09/2018
  KLS IK-36-03.pdf249.27 KB07/09/2018
  KLS IK-36-04.pdf144.45 KB07/09/2018
  PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR II IKG2A3  
  IK-37-01.pdf656.19 KB07/09/2018
  IK-37-02.pdf544.52 KB07/09/2018
  IK-37-03.pdf612.62 KB07/09/2018
  IK-37-04.pdf534.92 KB07/09/2018
  SISTEM OPERASI IKG3B2  
  SISTEM OPERASI  
  IK-36-03.pdf1.39 MB07/09/2018
  IK-36-04.pdf1.36 MB07/09/2018
  SISTEM TERDISTRIBUSI IKG2E3  
  IK-36-01.pdf262.35 KB07/09/2018
  SK IK-36-02.pdf1.1 MB07/09/2018
  TEKNIK PENGKODEAN IKG3C3  
  KLS IK-36-01.pdf375.98 KB07/09/2018
  KLS IK-36-02.pdf304.82 KB07/09/2018
  KLS IK-36-03.pdf437.68 KB07/09/2018
  NILAI UTS SEMESTER GENAP T.A 2014-2015  
  DATA MINING IKG3N3  
  CS-36-GAB01.pdf568.15 KB07/09/2018
  CS-36-GAB02.pdf564.84 KB07/09/2018
  SIDE-35-01.pdf44.44 KB07/09/2018
  EKONOMETRIK IKG4Q3  
  CS-35-GAB020001.pdf86.78 KB07/09/2018
  CS-35-GAB020002.pdf31.7 KB07/09/2018
  GPU COMPUTING IKG4P3  
  CS-35-GAB010001.pdf97.94 KB07/09/2018
  GRAFIKA KOMPUTER IKG3H2  
  CS-36-01.pdf39.1 KB07/09/2018
  CS-36-010001.pdf39.1 KB07/09/2018
  CS-36-02.pdf260.45 KB07/09/2018
  CS-36-040001.pdf36.87 KB07/09/2018
  CS-36-040002.pdf8.33 KB07/09/2018
  CS-36-040003.pdf37.6 KB07/09/2018
  IK-36-020001.pdf14.99 KB07/09/2018
  IK-36-030001.pdf33.74 KB07/09/2018
  KOMPUTASI KINERJA TINGGI IKG3J4  
  CS-36-010001.pdf113.15 KB07/09/2018
  CS-36-040001.pdf41.85 KB07/09/2018
  OPTIMASI DAN KONTROL IKG3M3  
  CS-36-01.pdf92.36 KB07/09/2018
  CS-36-010001.pdf92.36 KB07/09/2018
  CS-36-02.pdf76.4 KB07/09/2018
  CS-36-020001.pdf76.4 KB07/09/2018
  SOFT COMPUTING IKG4I3  
  CS-35-01.pdf484.03 KB07/09/2018
  PRODI S1 TEKNIK INFORMATIKA  
  NILAI UTS SEMESTER GANJIL T.A 2014-2015  
  JARINGAN KOMPUTER CSG3B3  
  IF-GAB.pdf464.34 KB07/09/2018
  ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER  
  IK-37-01.pdf975.61 KB07/09/2018
  IK-37-02.pdf1.35 MB07/09/2018
  IK-37-03.pdf996.97 KB07/09/2018
  IK-37-04.pdf1.17 MB07/09/2018
  SISTEM DAN LOGIKA DIGITAL CSG2F3  
  KLS IF-37-07.pdf293.9 KB07/09/2018
  KLS IF-37-08.pdf463.39 KB07/09/2018
  TEORI KOMPUTASI CSG3D3  
  IF-36-04.pdf999.1 KB07/09/2018
  IF-36-05.pdf1.01 MB07/09/2018
  IF-36-08.pdf424.06 KB07/09/2018
  KLS IF-37-07.pdf293.9 KB07/09/2018
  NILAI UTS SEMESTER GENAP T.A 2014-2015  
  AUDIT SISTEM INFORMASI CDG4I3  
  SIDE-35-01.pdf515.7 KB07/09/2018
  SIDE-35-020001.pdf38.5 KB07/09/2018
  SIDE-35-020002.pdf19.81 KB07/09/2018
  DATA MINING CDG4K3  
  SIDE-35-02.pdf193.32 KB07/09/2018
  KECERDASAN MESIN DAN ARTIFISIAL CSG3G3  
  IF-36-06.pdf22.84 KB07/09/2018
  IF-36-07.pdf22.46 KB07/09/2018
  KONSEP PENGEMBANGAN E-LEARNING CDG4H3  
  SIDE-35-01.pdf599.49 KB07/09/2018
  ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER CSG2G3  
  IF-37-010001.pdf35.49 KB07/09/2018
  IF-37-010002.pdf7.55 KB07/09/2018
  IF-37-020001.pdf283.1 KB07/09/2018
  IF-37-020002.pdf375.6 KB07/09/2018
  IF-37-020003.pdf291.44 KB07/09/2018
  IF-37-040001.pdf662.38 KB07/09/2018
  IF-37-040002.pdf285.13 KB07/09/2018
  IF-37-050001.pdf37.99 KB07/09/2018
  IF-37-080001.pdf57.99 KB07/09/2018
  IF-37-080002.pdf44.78 KB07/09/2018
  IF-37-090001.pdf77.32 KB07/09/2018
  PEMODELAN SISTEM CSG3J3  
  IF-36-02.pdf470.89 KB07/09/2018
  IF-36-05.pdf150.62 KB07/09/2018
  IF-36-07.pdf551.11 KB07/09/2018
  PENGOLAHAN CITRA DIGITAL  
  ICM-35-01.pdf31.06 KB07/09/2018
  PENJAMINAN MUTU PERANGKAT LUNAK CDG4J3  
  SIDE-35-01.pdf98.9 KB07/09/2018
  REKAYASA PERANGKAT LUNAK CSG2J3  
  IF-37-01.pdf259.49 KB07/09/2018
  IF-37-02.pdf112.92 KB07/09/2018
  IF-37-050001.pdf39.39 KB07/09/2018
  IF-37-050002.pdf38.29 KB07/09/2018
  IF-37-060001.pdf38.54 KB07/09/2018
  IF-37-060002.pdf38.55 KB07/09/2018
  IF-37-060003.pdf4.69 KB07/09/2018
  IF-37-090001.pdf331.18 KB07/09/2018
  IF-37-090002.pdf5.14 KB07/09/2018
  IF-37-090003.pdf5.64 KB07/09/2018
  IF-37-090004.pdf39.1 KB07/09/2018
  IF-37-100001.pdf38.3 KB07/09/2018
  IF-37-100002.pdf5.13 KB07/09/2018
  IF-37-100003.pdf37.83 KB07/09/2018
  RPL-SWD0001.pdf656.95 KB07/09/2018
  RPL-SWD0002.pdf44.61 KB07/09/2018
  RPL. TEKNIK BERORIENTASI OBJEK CSG3H3  
  IF-36-010001.pdf49.29 KB07/09/2018
  IF-36-03.pdf18.69 KB07/09/2018
  IF-36-06.pdf129.14 KB07/09/2018
  IF-36-07.pdf64.52 KB07/09/2018
  IF-36-080001.pdf53.53 KB07/09/2018
  IF-36-GAB.pdf614.62 KB07/09/2018
  SISTEM OPERASI LANJUTCNG4K3  
  DOSEN MMA.pdf8.71 KB07/09/2018
  SISTEM PENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN CSD4G3  
  SIDE-35-01.pdf62.03 KB07/09/2018
  SISTEM REKOGNISI CIG4I3  
  CM-35-01.pdf12.13 KB07/09/2018
  SISTEM TERDISTRIBUSI CSG3L3  
  IF-36-070001.pdf635.44 KB07/09/2018
  IF-36-070002.pdf239.94 KB07/09/2018